Telefony

  Telefony

  Telefony

  Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
  Centrala – tel. 68 456 02 00

  Fax - 68 456 02 01


  Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB)

  •  Zaświadczenia -  660 557 798
  •  Kasy fiskalne - 660 557 793

  Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności i Rejestracji podatników (SKI)

  •  Rejestracja podatnika (NIP) - 660 557 797; 660 557 796

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA)

  •  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - 660 557 815; 660 557 811
  •  Dochody z tytułu najmu, dzierżawy  - 660 557 811; 660 557 841
  •  Zryczałtowany podatek dochodowy  - 660 557 811; 660 557 815
  •  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) - 660 557 815
  •  Podatek od towarów i usług (VAT) - 660 557 812; 660 557 813
  •  Rozliczenie roczne (PIT – 37) - 660 557 811; 660 557 841
  •  Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) - 660 557 841
  •   Podatek od sprzedaży nieruchomości (PIT – 39) - 660 557 841


  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV)

  •  Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM) - 660 557 823

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM)

  •  Podatek od spadków i darowizn (SD-3, SD-Z2) - 660 557 817

  Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE)

  •  Egzekucja należności - 660 557 761; 660 557 762; 660 557 770; 660 557 773; 660 557 857.
  •  Egzekucja z nieruchomości - 660 557 858; 660 557 772
  •   Egzekucja z ruchomości - 660 557 760; 660 557 762; 660 557 768; 660 557 770.

  Dział Spraw Wierzycielskich (SEW)

  • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych Wydawanie zaświadczeń o pomocy publicznej - 660557844
  •  Postępowania przedegzekucyjne, Zabezpieczenia na majątku zobowiązanego – hipoteki i zastawy skarbowe - 660 557 848; 660 557 850; 660 557 851; 660 557 852
  • Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich za zaległości podatkowe -     660 557 843, 660 557 846

  Dział Rachunkowości (SER)

  • Podatek od towarów i usług - 660 557 827; 660 557 828
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych - 660 557 830
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT-5, PIT-5L) - 660 557 831; 660 557 832
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (ryczałt ewidencjonowany), spadki -darowizny, podatek od sprzedaży nieruchomości - 660 557 829
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - 660 557 834; 660 557 833
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych wynikający z deklaracji PIT-4 - 660 557 828; 660 557 831
  •  Podatek dochodowy od osób prawnych, karta podatkowa - 660 557 834

  Referat Kontroli Podatkowej (SKP)

  • Kontrola podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych -  660 557 779; 660 557 783; 660557776
  •  Kontrola podatku VAT  - 660 557 785; 660 557 782; 660 557 777


  Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (SKK)

  •  Sprawy karne skarbowe - 660 557 786; 660 557 787; 660 557 788

  Wieloosobowe Stanowisko ds. Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKM)

  • Informacje podsumowujące VAT-UE, transakcje wewnątrzwspólnotowe - 660557822; 660 557 780
  • Podatek od dochodów zagranicznych - 660557822

  Referat Sekretariatu (SWS)

  • Sekretariat - 660 557 837
  • Kancelaria - 660 557 839; 660 557 794
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.11.2014 Data publikacji: 05.11.2014 14:31 Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2018 09:50
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Izabela Dobija-Larweczka
  Rejestr zmian