Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Wykaz rejestrów prowadzonych w Urzędzie:

  1. Rejestr podatników i płatników

  2. Rejestr wydanych zaświadczeń

  3. Rejestr skarg i wniosków -ze względu na fakt, iż zawiera dane osobowe skarżących i wnioskodawców – nie podlega udostępnieniu.


  Zasady prowadzenia przez Urząd rejestrów ewidencji i archiwum regulują następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. Nr z 2017r., poz. 201 ze zm. ),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 476 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015r., poz.2355 ze zm.),
  • zarządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28  lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno skarbowych,
  • zarządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28  lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej,
  • regulamin organizacyjny Urzędu.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.11.2014 Data publikacji: 05.11.2014 08:15 Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2017 14:34
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Izabela Dobija-Larweczka
  Rejestr zmian