Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015 r. poz. 578 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1441);
  • Zarządzenia Nr 15 Ministra Finansów z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz.15);
  • Zarządzenia Nr 22/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.11.2014 Data publikacji: 05.11.2014 07:57 Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2016 11:45
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Beata Gidaszewska
  Rejestr zmian