Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Logo osób niesłyszących i mających problem w komunikowaniu się

  Informacja dla osób niesłyszących i mających problem w komunikowaniu się.

  Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Drugim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez wysyłanie korespondencji na adres:

  Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organie administracji publicznej.

  Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej obsługi w języku migowym. Aby skorzystać z pośrednictwa tego pracownika prosimy o powiadomienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze (pisemnie, mailem lub faksem) trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy. W powiadomieniu należy podać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycje terminu wizyty w Drugim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze,
  • krótkie określenie czego dotyczy sprawa,
  • kontakt zwrotny, gdzie ma być przesłana informacja, dotycząca spotkania.

  W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy będą one rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. nr 209, poz 1243 ze zm.).

   

  Logo osób niepełnosprawnych ruchowo

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Biurowce przy ul. Dr Pieniężnego 24 są częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:

  • zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych oraz drzwi, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich,
  • budynek XI kondygnacyjny wyposażony jest w windę, umożliwiającą osobom niepełnosprawnym sprawne przedostanie się na wyższe piętra,
  • na parterze w budynku pięciokondygnacyjnym (budynek Lubuskiego Urzędu Skarbowego połączony z budynkiem Drugiego Urzędu Skarbowego łącznikiem) znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Stanowiska pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.11.2014 Data publikacji: 05.11.2014 14:12 Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2016 11:04
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Beata Gidaszewska
  Rejestr zmian