Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

   

  Nazwa rachunku bankowego

  Numer rachunku bankowego

  Nazwa banku

  Rodzaj wpłat

  Rachunek bieżący państwowych jednostek budżetowych - wydatki

  13 1010 1704 0021 0522 3000 0000

  Narodowy Bank Polski

  Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

   

  Rachunek wpływów państwowych jednostek budżetowych - dochody

  60 1010 1704 0021 0522 3100 0000

  Narodowy Bank Polski

  Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

  - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy

  składników majątkowych Skarbu Państwa

  - opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wyroków sądowych

  - rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty zaliczek od komorników sądowych, zwrot odszkodowań)

  - wpływy z tytułu odszkodowań

  - kary umowne

  - wpłaty za kserokopie

  - wpłaty z tytułu konfiskaty mienia i przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa

  - należne odsetki

  Rachunek pomocniczy państwowych jednostek budżetowych - sumy depozytowe

  49 1010 1704 0021 0513 9120 0000

  Narodowy Bank Polski

  Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

  - wpłaty wadium

  - wpłaty zabezpieczeń należytego wykonania

     umów

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.02.2017 Data publikacji: 27.02.2017 10:45 Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2017 10:45
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Osoba publikująca: Monika Tyczyńska Osoba modyfikująca: Monika Tyczyńska
  Rejestr zmian