Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Zgodnie z art.11.1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego jest organem Krajowej Administracji Skarbowej.

  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim obejmuje obszar województwa lubuskiego.

  Główna siedziba Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim.

  Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

  Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w sprawach organizacyjno-finansowych izba administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi oraz urzędami celno-skarbowymi stanowi jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest dyrektor izby administracji skarbowej.

  Lubuski Urząd Celno-Skarbowy jest jednostką organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej obsługującą Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. 

  W skład Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego wchodzą delegatury urzędu  w Rzepinie, i w Zielonej Górze oraz oddziały celne. Delegaturami kierują zastępcy naczelnika urzędu.

  Zgodnie z art. 37  ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w sprawach organizacyjno-finansowych izba administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi oraz urzędami celno-skarbowymi stanowi jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest dyrektor izby administracji skarbowej.

  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację urzędu celno-skarbowego określają w szczególności:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
  •  zarządzenie ministra rozwoju i finansów  w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych krajowej administracji skarbowej oraz nadania im statutów
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870);
  • przepisy odrębne
  • regulamin organizacyjny.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.02.2017 Data publikacji: 27.02.2017 10:25 Data ostatniej modyfikacji: 23.08.2018 10:23
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Osoba publikująca: Monika Tyczyńska Osoba modyfikująca: Marek Czerkies
  Rejestr zmian