«Powrót

Prywatny składzik bez akcyzy

Prywatny składzik bez akcyzy

Prywatny składzik bez akcyzy

Niebieskie worki jutowe, w których znajduje się krajanka tytoniowa. W kartonach obok butelki z alkoholem.
Niebieskie worki jutowe, w których znajduje się krajanka tytoniowa
Funkcjonariusze podczas przeprowadzania kontroli.

5 października lubuscy funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas wspólnych działań z funkcjonariuszami Straży Granicznej zatrzymali tonę krajanki tytoniowej i ponad tysiąc butelek alkoholu na prywatnej posesji w powiecie gorzowskim.

 

W pomieszczeniu gospodarczym na terenie prywatnej posesji funkcjonariusze znaleźli krajankę tytoniową, alkohol i papierosy. Chociaż wszystkie te towary należą do tzw. towarów akcyzowych (obowiązek zapłaty podatku akcyzowego), żaden z nich nie nosił śladów zgłoszenia zgodnie z przepisami do opodatkowania. W tym nielegalnym „mini składzie podatkowym" znajdowało się: 1041 kilogramów krajanki tytoniowej, 1434 butelki z 40 % alkoholem i 7960 szt. papierosów. Z tytułu niezapłaconych podatków skarb państwa stracił ponad milion złotych. W sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze.