«Powrót

Uroczysta zbiórka

Uroczysta zbiórka

Uroczysta zbiórka

Podczas uroczystego apelu pod koniec grudnia ubiegłego roku w rzepińskiej delegaturze Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego odbyło się wręczenie aktów mianowania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej na wyższe stopnie służbowe. Awansowanych zostało 77 mundurowych.

 

Uroczysta zbiórka odbyła się w sali konferencyjnej  zgodnie z obowiązującym ceremoniałem. Uroczystość rozpoczęło przyjęcie meldunku przez zastępcę dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Bartosza Zbaraszczuka od dowódcy uroczystości. Na apel, oprócz awansowanych funkcjonariuszy, przybył także naczelnik LUCS i jego zastępcy oraz kierownicy komórek organizacyjnych, z których wywodzą się wyróżnieni.

Pan Bartosz Zbaraszczuk w towarzystwie naczelnika LUCS Sylwestra Skórskiego wręczył awansowanym akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. 74  funkcjonariuszom (w korpusie szeregowych, podoficerów i aspirantów) na wniosek Dyrektora IAS w Zielonej Górze, a 3 (w korpusie oficerów młodszych) na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W swoich wystąpieniach zarówno dyrektor IAS, jak i naczelnik LUCS podziękowali awansowanym za dotychczasowe osiągnięcia oraz życzyli dalszych sukcesów na niwie zawodowej i prywatnej.

 

W imieniu wyróżnionych głos zabrała Pani Elżbieta Piątkowska, kierownik OC w Świecku, która wyraziła przekonanie, że uznanie jakim zostali  obdarzeni będzie dla nich dodatkową motywacją do jeszcze bardziej efektywnej służby dla dobra Ojczyzny.