Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  I. Informacja o przystąpieniu do projektów z Funduszy Europejskich – podziałanie 1.3. oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze przystąpiła do dwóch projektów z Funduszu Europejskiego – podziałanie 1.3. oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach programu realizowane są następujące projekty:

  1. „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra. POIS.01.03.01-00-151/16-00".
   Opis projektu
  2. „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp. POIS.01.03.01-00-152/16-00".
   Projekt przed realizacją

  II. Realizacja projektu

  1. Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra. POIS.01.03.01-00-151/16-00".

   Zadanie Nr 1 projektu - sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
   W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych i formalno-prawnych dla zadania inwestycyjnego pn. Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18" zawarta została w dniu 6.12.2016r. umowa nr UKS08DO.262.28.2016.1 z konsorcjum w składzie     Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Kwidzińska     14, 91-334 Łódż oraz firmą „A&P" Pracownia Architektoniczna mgr inż. Jarosław Stawicki     z siedzibą przy ul. Zacisze 4 lok.9 w Łodzi, 90-228 Łódź - odbioru dokumentacji dokonano w dniu 14.12.2016 r.

   Zadanie Nr 2 projektu:
   a) wymiana stolarki okiennej:

   W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Batorego 18 zawarta została w dniu 28.11.2017 r. umowa Nr 0801-ILZ.023.279.2017z firmą Skład Okien PL Szymon Mieczkowski z siedzibą w Mirkowie - odbioru robót dokonano w dniu 15.12.2017 r.
   b) docieplenie stropodachu budynku, stropodachu nad holem i nad garażami, docieplenie ścian zewnętrznych oraz w gruncie:
   W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w budynku przy ul. Batorego 18 zawarta została w dniu 25.07.2018 r. umowa nr 0801-ILZ.023.194.2018.1 z firmą RM Proinvest Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trasa {Północna 10c/9, 65-119 Zielona Góra - w trakcie robót.
   c) modernizacja kotłowni gazowej oraz kompleksowa modernizacja instalacji c.o.:
   W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót instalacji c.o. w budynku przy ul. Batorego 18 zawarta została w dniu 12.09.2018 r. umowa nr 0801-ILZ.023.212.2018.1 z Panem Benonem Minczyńskim    prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PIS Nowoczesne Techniki Grzewcze z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wojska Polskiego 9 – w trakcie robót.

   Zadanie Nr 3 projektu:
   a) nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi
   W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w budynku przy ul. Batorego 18 w Zielonej Górze w dniu 01.08.2018 r. zawarto umowę Nr 0801-ILN.261.3.2018 z firmą Projektowo-Consultingową „EKO-ENERGIA z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 4a lokal 404, 65-119 Zielona Góra    - w trakcie wykonywania usługi .
   b) nadzór inwestorski nad robotami instalacyjnymi
   W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie modernizacji systemu grzewczego w budynku przy ul. Batorego 18 w Zielonej Górze w dniu 15.10.2018 r. zawarto umowę Nr 0801-ILN.261.7.2018 z firmą Projektowo-Consultingową „EKO-ENERGIA z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 4a lokal 404, 65-119 Zielona Góra - w trakcie wykonywania usługi .
    
  2. „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp. POIS.01.03.01-00-152/16-00" – przed realizacją.

  III. Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie: adres https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 28.02.2017 13:32 Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2018 09:29
  Autor: Monika Tyczyńska Osoba publikująca: Monika Tyczyńska Osoba modyfikująca: Jarosław Badurek
  Rejestr zmian