Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  .Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze przystąpiła do projektu Fundusze Europejskie – podziałanie 1.3. oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach programu realizowane są następujące projekty:


  • „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra. POIS.01.03.01-00-151/16-00".

   

  OPIS PROJEKTU /c/document_library/get_file?uuid=80ed595f-e3cd-41a3-bea9-f40ce82f9075&groupId=3009455

  Realizacja zadania Nr 2 – Wymiana stolarki okiennej

  W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Batorego 18 zawarta została w dniu 28.11.2017 r. umowa Nr 0801-ILZ.023.279.2017z firmą Skład Okien PL Szymon Mieczkowski z siedzibą w Mirkowie.

  Odbioru robót dokonano w dniu 15.12.2017 r.

   


  • „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp. POIS.01.03.01-00-152/16-00".

   

  Zgłaszanie nieprawidłowości
  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie: adres https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.
   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 28.02.2017 13:32 Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018 14:23
  Autor: Monika Tyczyńska Osoba publikująca: Monika Tyczyńska Osoba modyfikująca: Jarosław Badurek
  Rejestr zmian