«Powrót

Informacja w sprawie zmiany z dniem 1 sierpnia 2017 r.minimalnej łącznej wartości zakupów dokonywanych w systemie TAX FREE (zwrot VAT dla podróżnych)

Informacja w sprawie zmiany z dniem 1 sierpnia 2017 r.minimalnej łącznej wartości zakupów dokonywanych w systemie TAX FREE (zwrot VAT dla podróżnych)

Informacja w sprawie zmiany z dniem 1 sierpnia 2017 r.minimalnej łącznej wartości zakupów dokonywanych w systemie TAX FREE (zwrot VAT dla podróżnych)

Dnia 27 czerwca 2017 r. w Dzienniku Ustaw poz.1248 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.
Rozporządzenie to wejdzie w życie z dniem 01 sierpnia 2017 r.
Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia, minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z po-datkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosić będzie 200 zł.
Powyższy przepis będzie miał zastosowanie do zakupów dokonanych przez podróżnego od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 06.07.2017 Data publikacji: 06.07.2017 11:20 Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2017 11:22
Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Osoba publikująca: Izabela Dobija-Larweczka Osoba modyfikująca: Izabela Dobija-Larweczka
Rejestr zmian