«Powrót

Uregulowania w kwestii pozwoleń w nowej siatce CUDO

Uregulowania w kwestii pozwoleń w nowej siatce CUDO

Uregulowania w kwestii pozwoleń w nowej siatce CUDO

Od 2 stycznia 2018 roku lubuska administracja celno-skarbowa zacznie funkcjonować w ramach nowej ogólnopolskiej siatki CUDO (wykaz punktu CUDO i podległych placówek oraz godziny ich funkcjonowania poniżej).

Od nowego roku struktura CUDO Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. będzie przedstawiać się następująco:

1/  Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw „CUDO" w Świecku funkcjonuje całodobowo, kod placówki PL412020, tel. 95 750 73 41, e-mail: PL412020CUDO@rze.mofnet.gov.pl, e-mail dla komunikatów xml w procedurze awaryjnej: PL412020@rze.mofnet.gov.pl;   obsługuje on:

  • Oddział Celny w Świecku obsługowy funkcjonuje całodobowo, tel. 95 750 7304, e-mail: oc412020kz@rze.mofnet.gov.pl ; oc-1@lu.monet.gov.pl;
  • Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim (OC satelicki) funkcjonuje w dni robocze od 7:30 – 15:30,  tel. 95 733 7562 , e-mail: oc-2@lu.monet.gov.pl;
  • Oddział Celny w Zielonej Górze funkcjonuje w dni robocze od 8:00 – 16:00, tel. 68 322 9280, e-mail: oc-3@lu.mofnet.gov.pl;
  •   Oddział Celny w Olszynie funkcjonuje w dni robocze od 8:00 – 16:00, tel. 68 375 6412, e-mail: oc-4@lu.mofnet.gov.pl   

Ułatwienie obejmujące obszar całego kraju zostanie wdrożone dla przedsiębiorców korzystających już z procedury uproszczonej (odprawa scentralizowana wewnątrz kraju), jak i tych, którzy będą wnioskować o nowe krajowe pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej.

Powyższa inicjatywa zaoszczędzi przedsiębiorcom czas i inne koszty związane z przedstawieniem towaru do kontroli oraz przyspieszy samą odprawę celną. Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO) bazuje na rozwiązaniach już funkcjonujących w innych krajach Unii Europejskiej.

W ramach programu CUDO przedsiębiorcy po złożeniu zgłoszenia celnego w formie elektronicznej, będą mogli przedstawić towar do fizycznej kontroli w najdogodniejszym dla siebie miejscu wchodzącym w skład tego centrum (w ramach jednego oddziału celnego). Sama odprawa celna (przyjęcie zgłoszenia celnego) odbędzie się w wyznaczonej do tego komórce, specjalizującej się w obsłudze elektronicznych zgłoszeń celnych.

czytaj więcej...

pozostały tekst po rozwinięciu