Centra Obsługi

  Centra Obsługi

  Centra Obsługi

  W wybranych urzędach skarbowych w kraju funkcjonuje 51 centrów obsługi. Wykaz centrów obsługi znajduje się w załączniku do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz.  i Fin. poz. 41 i 261 oraz Dz. Urz. Min. Fin. z 2018 r. poz. 10, 57 i 61). W centrach obsługi podatnicy mogą uzyskać wsparcie w załatwieniu swoich spraw niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego, przy którym działa centrum.
  Obsługa w centrum obsługi polega na:

  • przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą;
  • udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych;
  • zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego:
  • informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

  W województwie lubuskim centra obsługi funkcjonują:

  • przy Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze, ul. dr. Pieniężnego 24,  65-054 Zielona Góra;
  • przy Urzędzie Skarbowym w Żaganiu, ul. Skarbowa 26, 68-100 Żagań;
  • przy Urzędzie Skarbowym w Żarach, ul. Osadników Wojskowych 3-4, 68-200 Żary.

  Więcej informacji na temat centrów obsługi na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)
  Wykaz centrów obsługi funkcjonujących w kraju na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 09:22 Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2018 11:48
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Osoba publikująca: Izabela Dobija-Larweczka Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian