Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Logo osób niesłyszących i mających problem w komunikowaniu się

  Informacja dla osób niesłyszących i mających problem w komunikowaniu się.

  Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Lubuskim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:
  wysyłanie korespondencji na adres:

  Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organie administracji publicznej.

  Lubuski Urząd Skarbowy dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej obsługi w języku migowym. Aby skorzystać z pośrednictwa tego pracownika prosimy o powiadomienie Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze (pisemnie, mailem lub faksem) trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, w powiadomieniu należy podać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycje terminu wizyty w Lubuskim Urzędzie Skarbowym,
  • krótkie określenie czego dotyczy sprawa,
  • kontakt zwrotny, gdzie ma być przesłana informacja, dotycząca spotkania.

  W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. nr 209, poz 1243 ze zm.).

   

  Logo osób niepełnosprawnych ruchowo

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Budynek Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.11.2014 Data publikacji: 04.11.2014 12:15 Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2016 12:49
  Autor: Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Beata Gidaszewska
  Rejestr zmian