Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

   

  Status prawny

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze działa na podstawie:

  • Zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r., poz. 41 ze zmianami);

  • Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami);

  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno- skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 poz. 39);

  • Zarządzenia Nr 15/2018 z dnia 12 marca 2018 r. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Pierwszemu Urzędowi Skarbowemu w Zielonej Górze.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.10.2014 Data publikacji: 31.10.2014 12:01 Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2018 08:43
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Izabela Dobija-Larweczka
  Rejestr zmian