Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli - Renata Pawłowicz
  • Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli - Barbara Jabłońska

  Naczelnik Urzędu sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami
  organizacyjnymi:
  I. Pion Poboru i Egzekucji
  1) Referat Sekretariatu – SWS
  2) Referat Spraw Wierzycielskich – SEW
  3) Dział Egzekucji Administracyjnej – SEE
  4) Referat Rachunkowości – SER
  Zastępca Naczelnika sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami
  organizacyjnymi:
  I. Pion Obsługi Podatnika, Orzecznictwa i Kontroli
  1) Dział Obsługi Bezpośredniej – SOB
  2) Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych – SPV
  3) Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających – SKA
  4) Referat Kontroli Podatkowej oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej – SKP
  5) Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników – SKI
  6) Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych – SKK


  Przyjmowanie Klientów przez Naczelnika Urzędu Skarbowego lub wyznaczonego Zastępcę odbywa się:

  w poniedziałek w godzinach 7.30-16.30

  oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-14.30.

  Kompetencjie Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Zastępcy Naczelnika zostały opisane w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Nowej Soli.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.07.2018 Data publikacji: 04.11.2014 13:01 Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 14:08
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli Osoba publikująca: Marcin Bunikiewicz Osoba modyfikująca: Marek Czerkies
  Rejestr zmian