Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestr pism i spraw, wszelkie czynności związane z rejestrowaniem, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne. Urząd prowadzi również ewidencje korespondencji zastrzeżonej oraz z klauzulą „tajemnica skarbowa". Dane z akt prowadzonych spraw – dotyczy to również rejestrów i ewidencji wymienionych poniżej - są udostępniane na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej i Kodeksie postępowania administracyjnego.

  1. Rejestr zastawów skarbowych,
  2. Rejestr identyfikacji podatników,
  3. Rejestr zaświadczeń,
  4. Rejestr skarg i wniosków, który – ze względu na fakt, iż zawiera dane osobowe skarżących i wnioskodawców – nie podlega udostępnieniu.
    

  Składnica Akt: udostępnianie dokumentacji ze składnicy akt osobom spoza Urzędu Skarbowego odbywa się za zezwoleniem Naczelnika Urzędu lub osoby przez niego upoważnionej w pomieszczeniu biurowym składnicy w obecności pracownika prowadzącego składnicę.

  Zasady prowadzenia przez Urząd Skarbowy rejestrów, ewidencji,składnicy akt regulują poniższe przepisy:

  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 476 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zmianami),
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446),
  • Zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach,
  • Załącznik do zarządzenia Nr 14/2016 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Nowej Soli.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.11.2014 Data publikacji: 04.11.2014 15:10 Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2016 12:19
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli Osoba publikująca: Marcin Bunikiewicz Osoba modyfikująca: Beata Gidaszewska
  Rejestr zmian