Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Urząd Skarbowy w Nowej Soli działa na podstawie ustawy o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 578 z późn. zm.).

  Status prawny Urzędu Skarbowego określają także:

  • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz 1269 ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 ze zmianami),
  • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1441),
  • Zarządzenie nr 15 Ministra Finansów z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 15 ze zmianami).

  Urząd Skarbowy jest jednostką administracji podatkowej obsługującą Naczelnika Urzędu jako niezespolonej administracji rządowej.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.11.2014 Data publikacji: 04.11.2014 14:49 Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2016 12:33
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli Osoba publikująca: Marcin Bunikiewicz Osoba modyfikująca: Beata Gidaszewska
  Rejestr zmian