Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • wysyłanie korespondencji na adres:

  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

  • korzystanie z poczty elektronicznej:
  • adres e-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl
  • przesyłanie faksów: nr faksu (68) 456-07-01
  • korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W celu dokonania ww. zgłoszenia można skorzystać z formularza (link poniżej treści).

  Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organie administracji publicznej.

  Izba Administracji Skarbowej dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej obsługi w języku migowym. Aby skorzystać z pośrednictwa tego pracownika prosimy o powiadomienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze (pisemnie, mailem lub faksem) trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy. W powiadomieniu należy podać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycje terminu wizyty w Izbie Administracji Skarbowej
  • krótkie określenie czego dotyczy sprawa,
  • kontakt zwrotny, gdzie ma być przesłana informacja, dotycząca spotkania.

  W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.).

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Budynek Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

   

  • specjalny dzwonek dla osób niepełnosprawnych ruchowo umieszczony przy wejściu do budynku. W ten sposób osoba niepełnosprawna ruchowo otrzyma pomoc pracownika Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, który pomoże dostać się do budynku.
  • Pokój obsługi podatnika znajduje się na parterze budynku, w związku z tym nie ma żadnych barier architektonicznych w obsłudze osób niepełnosprawnych ruchowo.
    
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 13:20 Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2018 13:15
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Osoba publikująca: Izabela Dobija-Larweczka Osoba modyfikująca: Marek Czerkies
  Rejestr zmian