«Powrót

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze na zdrowie ludzi i na środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze na zdrowie ludzi i na środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze na zdrowie ludzi i na środowisko

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze stosuje, na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, urządzenia wytwarzające promieniowanie rentgenowskie.

Działalność ta nie stanowi zagrożenia dla środowiska zewnętrznego i populacji.

 

Podstawa prawna: art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2019. 1792 z późn. zm.).