«Powrót

Szczególne środki ograniczające - przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szczególne środki ograniczające - przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szczególne środki ograniczające - przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Przypominamy, że z  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r., poz. 971 t.j. ze zm.) wynika obowiązek stosowania przez instytucje obowiązane szczególnych środków ograniczających. Zasady stosowania tych środków zostały ustalone w rozdziale 10 ww. ustawy.

Szczególne środki ograniczające polegają na zamrożeniu oraz nieudostępnieniu wartości majątkowych; powinny być stosowane wobec osób i podmiotów wskazanych na listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/finanse/lista-osob-ipodmiotow-wobec-ktorych-stosuje-sie-szczegolne-srodki-ograniczajace-na-podstawie-art-118-ustawy-z-dnia-1-marca-2018-r-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu (link otwiera okno w nowym serwisie).

Na stronie internetowej pod wyżej wskazanym adresem udostępniony został do pobrania plik (o nazwie „podmioty_sankcje.xlsm") z danymi osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające. Plik zawiera narzędzie do jego automatycznej aktualizacji, umożliwiające dostęp do najaktualniejszych list sankcyjnych z poziomu komputera użytkownika.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej uruchomił również newsletter, dzięki któremu instytucje obowiązane mogą uzyskiwać na bieżąco informacje o zmianach na listach sankcyjnych. W celu zapisania się do newslettera należy skorzystać ze strony internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/newsletter-giif (link otwiera okno w nowym serwisie). 

Instytucje obowiązane powinny wprowadzić zasady stosowania szczególnych środków ograniczających w swoich wewnętrznych procedurach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Niezależnie od obowiązków wynikających z ustawy, instytucje obowiązane powinny stosować szczególne środki ograniczające na podstawie przepisów bezpośrednio obowiązujących rozporządzeń unijnych. W stosunku do osób i podmiotów podejrzewanych o związki z terroryzmem obowiązują przepisy następujących rozporządzeń:

  1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu,
  2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie,
  3. Rozporządzenie Rady (UE) NR 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie,
  4. Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1686 z dnia 20 września 2016 r. nakładające dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanymi.

Więcej informacji o obowiązkach związanych ze stosowaniem szczególnych środków ograniczających można znaleźć na stronie internetowej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:

https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej.(link otwiera okno w nowym serwisie)

W przypadku wątpliwości co do zasad stosowania tych środków zachęcamy do wysyłania pytań na dedykowaną skrzynkę mailową: srodkiograniczajace@mf.gov.pl.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 23.09.2020 Data publikacji: 23.09.2020 07:23 Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2020 07:25
Autor: Joanna Czaja - Dział Analizy Ryzyka oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp. Osoba publikująca: Marek Czerkies Osoba modyfikująca: Marek Czerkies