Centra Obsługi

  Centra Obsługi

  Centra Obsługi

  Centra Obsługi

  W wybranych urzędach skarbowych w kraju funkcjonuje 51 centrów obsługi. Wykaz centrów obsługi znajduje się w załączniku do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów. W centrach obsługi podatnicy mogą uzyskać wsparcie w załatwieniu swoich spraw niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego, przy którym działa centrum.

  Obsługa w centrum obsługi polega na:

  1. przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą,
  2. udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych,
  3. zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego,
  4. informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

  W województwie lubuskim centra obsługi funkcjonują:

  1. przy Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze, ul. Dr. Pieniężnego 24, 65-054 Zielona Góra,
  2. przy Urzędzie Skarbowym w Żaganiu, ul. Skarbowa 26, 68-100 Żagań,
  3. przy Urzędzie Skarbowym w Żarach, ul. Osadników Wojskowych 3-4, 68-200 Żary.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 09:22 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2021 14:32
  Autor: Referat Zarządzania Osoba publikująca: Izabela Dobija-Larweczka Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian