Centra Obsługi

  Centra Obsługi

  Centra Obsługi

  Centra Obsługi

  Od 1 września 2022 r. w urzędach skarbowych, z wyłączeniem wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, funkcjonują centra obsługi, których zadania realizują komórki obsługi bezpośredniej w pionie obsługi podatnika.

  Zadania centrów obsługi są opisane w zarządzeniu z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów oraz w art. 29 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.o Krajowej Administracji Skarbowej i polegają na:

  1. przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą;
  2. udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych;
  3. zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do e-Urzędu Skarbowego;
  4. informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji;
  5. ewidencjonowaniu i wprowadzaniu do systemów informatycznych podań i deklaracji.

  Obsługa w centrum obsługi polega na:

  1. przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą,
  2. udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych,
  3. zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego,
  4. informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

  W województwie lubuskim centra obsługi funkcjonują:

  1. przy Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze, ul. Dr. Pieniężnego 24, 65-054 Zielona Góra,
  2. przy Urzędzie Skarbowym w Żaganiu, ul. Skarbowa 26, 68-100 Żagań,
  3. przy Urzędzie Skarbowym w Żarach, ul. Osadników Wojskowych 3-4, 68-200 Żary.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 09:22 Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2022 12:45
  Autor: Referat Zarządzania Osoba publikująca: Izabela Dobija-Larweczka Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian