«Powrót

Opłata od napojów alkoholowych - nowe przepisy od 1 stycznia 2021 r.

Opłata od napojów alkoholowych - nowe przepisy od 1 stycznia 2021 r.

Opłata od napojów alkoholowych - nowe przepisy od 1 stycznia 2021 r.

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, że 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493), na podstawie których przedsiębiorcy zaopatrujący przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży będą zobowiązani do wnoszenia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml.
Opłata ta wyniesie 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.
Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy napojami alkoholowymi będą zobowiązani m. in. do złożenia w postaci elektronicznej informacji w sprawie opłaty oraz do obliczenia i wniesienia opłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.
Organem właściwym w sprawie opłat będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.01.2021 Data publikacji: 15.01.2021 13:29 Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2021 13:54
Autor: Agnieszka Plonkowska, Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Osoba publikująca: Natasza Wiśniewska Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
Rejestr zmian