«Powrót

Deklaracja dostępności architektonicznej Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

Deklaracja dostępności architektonicznej Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

Deklaracja dostępności architektonicznej Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Budynek Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych z uwagi na bariery architektoniczne. W razie potrzeby obsługi osób niepełnosprawnych istnieje możliwość skorzystania z podjazdu w budynku sąsiednich urzędów (Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze) i obsługi podatnika na Sali obsługi.
  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Wejście na piętra możliwe wyłącznie po schodach, budynek nie posiada windy.
  3. Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku brak j pochylni i platform  brak  usługi informacji głosowych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub drukiem powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Jest jedno stanowisko z zamontowaną pętlą indukcyjną.
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed siedzibą urzędu znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, udostępnione przez miasto.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego  na miejscu lub online. Stanowisko w sekretariacie Urzędu  ma dostęp do tłumacza migowego PJM online. Spotkanie bezpośrednie z tłumaczem migowym jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby - termin umówienia wizyty do 3 dni roboczych.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.06.2020 Data publikacji: 16.06.2020 11:03 Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2021 12:35
Autor: Agnieszka Plonkowska - Wieloosobowe Stanowisko ds. Sekretariatu Osoba publikująca: Marek Czerkies Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska