«Powrót

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

Logo osób niesłyszących i mających problem w komunikowaniu się

Informacja dla osób niesłyszących i mających problem w komunikowaniu się.

Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Lubuskim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:
wysyłanie korespondencji na adres:

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organie administracji publicznej.

Lubuski Urząd Skarbowy dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej obsługi w języku migowym. Aby skorzystać z pośrednictwa tego pracownika prosimy o powiadomienie Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze (pisemnie, mailem lub faksem) trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, w powiadomieniu należy podać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycje terminu wizyty w Lubuskim Urzędzie Skarbowym,
  • krótkie określenie czego dotyczy sprawa,
  • kontakt zwrotny, gdzie ma być przesłana informacja, dotycząca spotkania.

W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz 1243 ze zm.).

 

Logo osób niepełnosprawnych ruchowo

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Budynek Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

 

Ww. osoby mogą być obsłużone w biurowcu  przy ul. Dr Pieniężnego 24, który  częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych:

  • zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych oraz drzwi, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich,
  • budynek XI kondygnacyjny wyposażony jest w windę, umożliwiającą osobom niepełnosprawnym sprawne przedostanie się na wyższe piętra,
  • na parterze w budynku pięciokondygnacyjnym (budynek Lubuskiego Urzędu Skarbowego połączony z budynkiem Drugiego Urzędu Skarbowego łącznikiem) znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej budynków izby dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w zakładce: dostępność architektoniczna (link otwiera okno w tym samym serwisie).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.09.2020 Data publikacji: 04.11.2014 11:15 Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2020 12:19
Autor: Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Marek Czerkies
Rejestr zmian