«Powrót

Bar mleczny "Agata" - informacja o prognozowanej kwocie dotacji za miesiąc wrzesień 2020 r.

Bar mleczny "Agata" - informacja o prognozowanej kwocie dotacji za miesiąc wrzesień 2020 r.

Bar mleczny "Agata" - informacja o prognozowanej kwocie dotacji za miesiąc wrzesień 2020 r.

Informacja o prognozowanej dotacji za wrzesień 2020 r.

Działając na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1575, ze zmianami), Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z informacją złożoną przez zakładowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „STILON", prowadzące bar mleczny „AGATA", prognozowana kwota dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych za miesiąc wrzesień 2020 roku wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Na oryginale podpisała:

Z upoważnienia

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

w Zielonej Górze

główny ekspert skarbowy

Marta Harasimowicz

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.08.2020 Data publikacji: 18.08.2020 11:49 Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2020 11:49
Autor: Marta Harasimowicz Osoba publikująca: Marek Czerkies Osoba modyfikująca: Marek Czerkies
Rejestr zmian