«Powrót

Informacja o wypłaconej dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych za czerwiec 2020 r.

Informacja o wypłaconej dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych za czerwiec 2020 r.

Informacja o wypłaconej dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych za czerwiec 2020 r.

Zielona Góra, 5 sierpnia 2020 r.

Informacja o wypłaconej dotacji za czerwiec 2020 r.

Działając na podstawie § 8 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1575, ze zmianami), Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze informuje, że dnia 4 sierpnia 2020 roku dla przedsiębiorcy Zakładowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „STILON", prowadzącego bar mleczny „AGATA", została wypłacona dotacja przedmiotowa do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych za miesiąc czerwiec 2020 roku w kwocie 2.288,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych).

Na oryginale podpisała:

Z upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

główny ekspert skarbowy Marta Harasimowicz

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 05.08.2020 Data publikacji: 05.08.2020 12:44 Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2020 12:47
Autor: Beata Margalska Osoba publikująca: Beata Downar-Zapolska Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
Rejestr zmian