«Powrót

Informacja o wypłaconej dotacji za styczeń 2021 r.

Informacja o wypłaconej dotacji za styczeń 2021 r.

Informacja o wypłaconej dotacji za styczeń 2021 r.

Działając na podstawie § 8 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1575, ze zmianami), Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze informuje, że 26 lutego 2021 roku przedsiębiorcy Zakładowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „STILON", prowadzącemu bar mleczny „AGATA", została wypłacona dotacja przedmiotowa do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych za miesiąc styczeń 2021 roku w kwocie 1.133,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści trzy złote).

Na oryginale podpisała: Z upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Kierownik Działu Barbara Antoszewska

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 02.03.2021 Data publikacji: 02.03.2021 14:37 Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2021 14:38
Autor: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Osoba publikująca: Natasza Wiśniewska Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
Rejestr zmian