«Powrót

Rejestr kontroli prowadzonych w urzędach skarbowych, urzędzie celno-skarbowym i Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze przez jednostki zewnętrzne za 2018 rok

Rejestr kontroli prowadzonych w urzędach skarbowych, urzędzie celno-skarbowym i Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze przez jednostki zewnętrzne za 2018 rok

Rejestr kontroli prowadzonych w urzędach skarbowych, urzędzie celno-skarbowym i Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze przez jednostki zewnętrzne za 2018 rok

  1. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu - Realizacja obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynku US Międzyrzecz
  2. Ministerstwo Finansów - Ocena reakcji na zdiagnozowane ryzyko naruszenia przepisów prawa w obszarze nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych.
  3. Najwyższa Izba Kontroli - Przygotowanie i realizacja procesu konsolidacji administracji podatkowej, słuzby celnej i kontroli skarbowej, - realizacja ustawowych zadań przez KAS
  4. Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze Prawna ochrona pracy, BHP
  5. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Poznaniu -  Ocena stanu zabezpieczenia informacji niejawnych i przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
  6. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim - Realizacja obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynku US Krosno Odrz.
  7. Ministerstwo Finansów - Kontrola realizacji zadań obronnych
  8. Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. - Ocena zgodności z wymogami ochrony p.poż. rozwiązań technicznych w obiekcie. Przestrzeganie przepisów p. poż. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych. Rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń. Postępowania z substancjami kontrolowanymi w budynku LUC-S w Gorzowie Wlkp.
  9. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach - Przestrzeganie przepisów p.poż. w budynku US Słubice
  10. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze  - Prawna ochrona pracy - wybrane zagadnienia
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 27.03.2019 Data publikacji: 27.03.2019 14:54 Data ostatniej modyfikacji: 27.03.2019 14:55
Autor: Ewa Grotkiewicz Kierownik Referatu Kontroli Wewnętrznej Osoba publikująca: Izabela Dobija-Larweczka Osoba modyfikująca: Izabela Dobija-Larweczka
Rejestr zmian