«Powrót

Zapisy szkół do działań edukacyjnych "Hazard? Nie, dziękuję"

Zapisy szkół do działań edukacyjnych "Hazard? Nie, dziękuję"

Zapisy szkół do działań edukacyjnych "Hazard? Nie, dziękuję"

Plakat kampanii KAS
Plakat kampanii KAS
Plakat kampanii KAS

„HAZARD? Nie, dziękuję" – akcja informacyjna KAS

  • Krajowa Administracja Skarbowa kontynuuje ogólnopolską akcję informacyjną, której celem jest podniesienie wiadomości o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od hazardu oraz uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych.
  • W roku szkolnym i akademickim 2019/ 2020 akcja uzyskała honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej.
  • W pierwszej edycji akcji HAZARD? Nie, dziękuję" zorganizowano  ponad 1,2 tys. spotkań w szkołach. Wzięło w nich udział ponad 90 tys. osób.

 

Celem akcji „Hazard? Nie, dziękuję" jest podniesienie świadomości osób młodych na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą hazard i uzależnienie od niego. Akcja ma również zwrócić uwagę, jakie konsekwencje prawne wiążą się z udziałem w procederze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych.

 

Hazard jest szczególnie niebezpieczny dla młodych

Tematyka kampanii uwzględnia również problem wykorzystywania sieci Internet przez podmioty organizujące nielegalne gry hazardowe. Nieświadomi zagrożenia młodzi ludzie traktują hazard w sieci jako niewinną formę rozrywki. Organizatorzy nielegalnych kasyn w Internecie często oferują nowym graczom możliwość grania za darmo, żeby ich w ten sposób zachęcić, a w konsekwencji uzależnić od gry za pieniądze. Popularnym zjawiskiem jest również oferowanie nagród w postaci wirtualnych żetonów, którymi gracze mogą posługiwać się podczas kolejnych gier. Witryny internetowe oferują mnóstwo różnego rodzaju gier, w tym ruletkę i pokera, a kolorowa grafika z realistycznym dĽwiękiem i obrazem mogą być bardzo atrakcyjne dla osób młodych. Nie bez znaczenia pozostają też emocje gracza związane z rywalizacją. To wszystko sprawia, że hazard online, nawet bez pieniędzy, może być przez młodzież postrzegany jako wciągający i ekscytujący. Jednocześnie osoby niepełnoletnie są bardziej podatne na negatywne zjawiska płynące z Internetu, w tym uzależnienie od hazardu. Uzależnienie takie jest chorobą, której skutki dotykają nie tylko graczy, ale także ich rodziny i najbliższych.

 

Działania informacyjne KAS

W ramach akcji „Hazard? Nie, dziękuję" prowadzonej w ubiegłym roku szkolnym i akademickim odbyło się w całej Polsce 1.258 spotkań w szkołach (w 701 gimnazjach i szkołach podstawowych, 523 szkołach ponadgimnazjalnych, 34 szkołach policealnych i wyższych). W spotkaniach uczestniczyło łącznie 90.327 osób, w tym w szkołach podstawowych i gimnazjach - 46.077uczniów, w szkołach ponadgimnazjalnych  – 40.953 uczniów, w szkołach policealnych i wyższych 3.297 uczniów i studentów.  Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem placówek oświatowych, a uczestnicy spotkań z przedstawicielami KAS wysoko oceniali zarówno samą inicjatywę, jak i poziom prowadzonych zajęć.

Krajowa Administracja Skarbowa kontynuuje akcję informacyjną „Hazard? Nie, dziękuję" w bieżącym roku szkolnym i akademickim. Kampanię KAS objął honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, podkreślając, że jej założenia wpisują się w działania MEN w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz wzmocnienia profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

Gdzie zgłaszać chęć udziału w akcji „HAZARD? Nie, dziękuję"

Izby administracji skarbowej (IAS) organizują spotkania w szkołach na terenie wszystkich województw. Szkoły i uczelnie, które są zainteresowane współpracą i organizacją spotkań z przedstawicielami KAS, prosimy o zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail: kampania.hazardfowa.lu@mf.gov.pl

 lub kontakt z koordynatorem akcji w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze (tel. 502 726 503).  Zachęcamy do wykorzystania w tym celu także formularza znajdującego się w plikach do pobrania.Więcej informacji znajdą Państwo w artykułach, do których prowadzą poniższe linki.  Finał akcji zaplanowany został na koniec czerwca 2020 roku.

***

Hazard niemal we wszystkich państwach na świecie podlega – bardziej lub mniej restrykcyjnej – regulacji prawnej. Regulacja prawna hazardu jest dokonywana z uwagi na względy społeczne, w tym realne zagrożenie uzależnienia od hazardu. Również w Polsce urz±dzanie i prowadzenie gier hazardowych jest regulowane i nadzorowane przez państwo. Podstawowym aktem prawa, normuj±cym ten obszar, jest ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, jest dozwolone wył±cznie na zasadach określonych w ww. ustawie, która wprowadziła szereg warunków i ograniczeń dotyczących tej działalności. Zgodnie z tymi przepisami, wstęp do ośrodków gier oraz do punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, dozwolony jest dla osób, które ukończyły 18 lat, a w grach hazardowych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.

 

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze informuje, że, podobnie jak w poprzedniej edycji cyklu, szkoły można zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym, znajdującym się poniżej, na adres poczty elektronicznej: kampania.hazardowa.lu@mf.gov.pl

Terminy spotkań będą indywidualnie uzgadniane z osobą wskazaną przez szkołę w zgłoszeniu.

Wideo

Materiał wideo z audiodeskrypcją pt. "Akcja informacyjna KAS "Hazard? Nie, dziękuję"

 


 

Serdecznie zapraszamy!

Kampania KAS „HAZARD? Nie, dziękuję"

Zwalczanie nielegalnych gier na automatach (ulotka informacyjna)

Zwalczanie nielegalnego hazardu on-line (ulotka informacyjna)


 

Pliki do pobrania