«Powrót

Deklaracja dostępności architektonicznej Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Deklaracja dostępności architektonicznej Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Deklaracja dostępności architektonicznej Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności - dostępność architektoniczna


Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze zajmuje dwa oddalone od siebie budynki: przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, gdzie znajduje się siedziba izby oraz przy ul. Stefana Batorego 18.

Budynek przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 2 w Zielonej Górze

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Budynek siedziby Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze położony jest w centrum miasta przy ul. Generała Władysława Sikorskiego, w sąsiedztwie Placu Pocztowego. Obiekt ma charakter zabytkowy i nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku usytuowane od strony ulicy, bezpośrednio przy chodniku. Do środka prowadzą duże, dwuskrzydłowe, otwierane ręcznie drzwi, przed którymi znajdują się dwa stopnie. W przedsionku za drzwiami wejściowymi znajduje się pomieszczenie ochrony, czynne przez cały czas otwarcia izby, gdzie można uzyskać podstawowe informacje dot. możliwości załatwienia sprawy.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą swobodne poruszać się jedynie w obrębie parteru. Wejście na piętra możliwe wyłącznie po schodach, gdyż budynek nie posiada windy. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Budynek nie posiada pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, nie jest wyposażony w platformy, nie ma systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą skorzystać z zainstalowanego przy wejściu dzwonka pozwalającego przywołać pracownika izby, który pomoże dostać się do budynku. Na parterze jest wyznaczony pokój obsługi podatnika.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Izba nie posiada miejsc parkingowych dla klientów, możliwe jest skorzystanie z okolicznych miejskich miejsc parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego  na miejscu lub online. Izba dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej obsługi w języku migowym. Aby skorzystać z pośrednictwa tego pracownika prosimy o powiadomienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze (pisemnie, mailem lub faksem) trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy. W powiadomieniu należy podać:
 1. imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 2. propozycje terminu wizyty w Izbie Administracji Skarbowej
 3. krótkie określenie czego dotyczy sprawa,
 4. kontakt zwrotny, gdzie ma być przesłana informacja, dotycząca spotkania.
 5. W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia.

Budynek przy ulicy Stefana Batorego 18 w Zielonej Górze

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Budynek Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze przy ul. Stefana Batorego położony jest w centrum miasta. Można do niego dojechać komunikacją miejską lub samochodem. Wejście do budynku znajduje się na wysokim parterze, prowadzą do niego schody mające 10 stopni. Przy wejściu, wewnątrz budynku znajduje się pomieszczenie ochrony, czynne przez cały czas otwarcia izby, gdzie można uzyskać podstawowe informacje dot. możliwości załatwienia sprawy.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Na piętra budynku można dostać się po schodach lub windą, którą osoby poruszające się na wózkach wjadą na wyższe kondygnacje. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Budynek nie posiada pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, nie jest wyposażony w platformy, nie ma systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Parking przed budynkiem posiada jedno miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego  na miejscu lub online. Izba dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej obsługi w języku migowym. Aby skorzystać z pośrednictwa tego pracownika prosimy o powiadomienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze (pisemnie, mailem lub faksem) trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy. W powiadomieniu należy podać:
 1. imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 2. propozycje terminu wizyty w Izbie Administracji Skarbowej
 3. krótkie określenie czego dotyczy sprawa,
 4. kontakt zwrotny, gdzie ma być przesłana informacja, dotycząca spotkania.

W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.06.2020 Data publikacji: 19.06.2020 10:25 Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2020 14:49
Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Osoba publikująca: Marek Czerkies Osoba modyfikująca: Marek Czerkies
Rejestr zmian