«Powrót

Deklaracja dostępności architektonicznej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

Deklaracja dostępności architektonicznej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

Deklaracja dostępności architektonicznej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze jest usytuowana przy skrzyżowaniu ulic Doktora Pieniężnego i Bolesława Chrobrego, w centrum Zielonej Góry. Jest to równocześnie siedziba Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Wejście do budynku usytuowane jest bezpośrednio przy jezdni z chodnikiem, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Główne wejście do budynku dostępne jest od strony ulicy Doktora Pieniężnego dla wszystkich podatników. Na wysokim parterze (po prawej stronie) znajduje się sala Centrum Obsługi, która jest monitorowana przez pracowników ochrony.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Dla osób niepełnosprawnych na wózkach wyznaczona jest wewnątrz budynku ścieżka prowadząca do windy. Po wyjściu z windy na poziomie „0" znajduje się Centrum Obsługi, które obsługuje podatników Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Winda umożliwia również osobom niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń na wyższych piętrach. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą również wejść do budynku od strony parkingu wewnętrznego, gdzie znajduje się specjalnie przystosowany podjazd. Korytarze oraz drzwi na korytarzach posiadają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobom na wózkach. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w sąsiednim budynku połączonym łącznikiem.

  1. Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku znajduje się pochylnia umożliwiająca przejazd wózkiem inwalidzkim oraz pętla indukcyjna (system wspomagania słuchu). W budynku przy wejściu dyżurująca osoba udzieli informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed siedzibą urzędu znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, udostępnione przez miasto.

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępum.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Urzędu Skarbowego. Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego  na miejscu lub online.

W Urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.06.2020 Data publikacji: 19.06.2020 08:29 Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2021 14:56
Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Osoba publikująca: Marek Czerkies Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
Rejestr zmian