«Powrót

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

Logo osób niesłyszących i mających problem w komunikowaniu się

 Informacja dla osób niesłyszących i mających problem w komunikowaniu się.

Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez wysyłanie korespondencji na adres:

 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze ul. Dr Pieniężnego 24, 65-054 Zielona Góra
 • korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail: 1us.zielonagora@mf.gov.pl
 • korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organie administracji publicznej.
Aby skorzystać z pośrednictwa pracownika przeszkolonego w języku migowym  prosimy o powiadomienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze (pisemnie, mailem) co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy. W powiadomieniu należy podać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycje terminu wizyty w Urzędzie Skarbowym,
 • krótkie określenie czego dotyczy sprawa,
 • kontakt zwrotny, gdzie ma być przesłana informacja, dotycząca spotkania.

W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy, będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1824).
 

 

Logo osób niepełnosprawnych ruchowo

 Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Biurowce przy ul. Dr Pieniężnego 24 sa częściowo przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

 • windę umieszczoną w przyziemiu, do którego prowadzi zjazd; w ten sposób osoba niepełnosprawna ruchowo ma dostęp do Centrum Obsługi oraz innych pomieszczeń biurowych znajdujących się na wyższych piętrach,
 • wjazd znajduje się również od strony wewnętrznego parkingu, który prowadzi na poziom Centrum Obsługi oraz umożliwia skorzystanie z windy,
 • zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych oraz drzwi, umożliwiająca poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich,
 • na parterze w budynku pięciokondygnacyjnym (budynek Lubuskiego Urzędu Skarbowego połączony z budynkiem Drugiego Urzędu Skarbowego łącznikiem) znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stanowiska pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej budynków izby dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w zakładce: dostępność architektoniczna (link otwiera okno w tym samym serwisie).

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.09.2020 Data publikacji: 31.10.2014 12:41 Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2020 12:27
Autor: Zdzisława Kochanowicz Osoba publikująca: Karol Widła Osoba modyfikująca: Marek Czerkies
Rejestr zmian