«Powrót

Nowe wzory struktur JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2) dostępne na ePUAP

Nowe wzory struktur JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2) dostępne na ePUAP

Nowe wzory struktur JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2) dostępne na ePUAP

Grafika ilustracyjna. Na niebieskim tle biały napis JPK_VAT z deklaracją.

27 grudnia 2021 roku nowe wzory Jednolitych Plików Kontrolnych z deklaracją, tj. JPK_V7M(2) dla rozliczeń miesięcznych i JPK_V7K(2) dla rozliczeń kwartalnych zostały opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Zaktualizowane struktury plików uwzględniają zmiany prawne, które wchodzą w życie w okresie od 1 lipca 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku.

Zestawienie wprowadzonych zmian w strukturze plików jest dostępne na podatki.gov.pl w zakładce JPK_VAT z deklaracją w części Pliki do pobrania.