«Powrót

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Drezdenku

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Drezdenku

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Drezdenku

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku Urzędu Skarbowego w Drezdenku prowadzi jedno główne wejście. Brak progu umożliwia wjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników urzędu przy wejściu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 95 763 73 00.
  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępna jest pierwsza kondygnacja urzędu (w przypadku różnic poziomu wybudowane są pochylnie). Pomieszczenia na piętrze dla osób na wózkach inwalidzkich są niedostępne z uwagi na brak windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszej kondygnacji budynku, w kierunku wyjścia ewakuacyjnego.
  3. Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku Urzędu Skarbowego w Drezdenku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie jest stanowisko z pętlą indukcyjną.
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego  na miejscu lub online. Osoba niesłysząca lub słabosłysząca, może na terenie Urzędu skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego (PJM) (SJM).
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.06.2020 Data publikacji: 18.06.2020 07:39 Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2022 08:36
Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku Osoba publikująca: Marek Czerkies Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
Rejestr zmian