«Powrót

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

 

1.      Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku Urzędu Skarbowego (jest współdzielony z innymi urzędami i podmiotami) prowadzi jedno wejście od ul. Jagiellończyka. Wejście jest oznaczone tablicą informacyjną. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się platforma dla wózków. W budynku, w którym znajduje się Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp. nie ma recepcji. Przy wejściu do budynku znajduje się natomiast stanowisko ochrony, w którym udzielane są podstawowe informacje o rozmieszczeniu poszczególnych komórek urzędu. Przejście nie jest zabezpieczone żadnymi obszarami kontroli (bramkami). W hallu na parterze nie ma ograniczeń dla osób poruszających się na wózku.

2.      Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach budynek jest dostępny poprzez wykorzystanie platformy zewnętrznej (na schodach zewnętrznych prowadzących do budynku) oraz 2 wind znajdujących się wewnątrz budynku. Korytarze na poszczególnych piętrach dostępne są dla osób na wózkach (brak różnic w poziomach). Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.

3.      Opis dostosowań, na przykład posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wlkp. jest stanowisko z pętlą indukcyjną. Dzięki interfejsowi audio-video system wspomaga osoby niedosłyszące i niedowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4.      Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5.      Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.      Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego  na miejscu lub online.W Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wlkp. można skorzystać z pomocy pracownika przeszkolonego w posługiwaniu się językiem migowym. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących. Każde stanowisko ma dostęp do tłumacza migowego PJM online. Spotkanie bezpośrednie z tłumaczem migowym jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby - termin umówienia wizyty do 3 dni roboczych.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.06.2020 Data publikacji: 17.06.2020 10:52 Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2022 17:36
Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. Osoba publikująca: Marek Czerkies Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
Rejestr zmian