«Powrót

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Nowej Soli

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Nowej Soli

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Nowej Soli

  1. 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Urząd Skarbowy w Nowej Soli jest przystosowany do obsługi osób, które maja trudności w poruszaniu się. Budynek usytuowany jest przy rondzie „Rondo Gedii", otoczony ulicami Kościuszki, Staszica. Do urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej - w pobliżu znajdują się przystanki autobusowe. Łatwy dojazd możliwy jest autobusem - przystanki: Kościuszki ZUS, Kościuszki SP 6, Staszica „GEDIA", Staszica Urząd Skarbowy. Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku urzędu od strony ul. Staszica. Droga nie jest wyposażona w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Przy wejściu głównym do budynku od strony ul. Staszica znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do budynku przystosowane są do przejazdu wózka inwalidzkiego. Po wejściu do budynku na wprost znajduje się pomieszczenie ochrony. Można tam uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.
  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się winda umożliwiająca przemieszczenie się osobie niepełnosprawnej na salę obsługi, która znajduje się na 1 piętrze, a następnie poruszanie się swobodnie po budynku - korytarzem w lewo, gdzie znajdują się dwie kolejne windy prowadzące na wyższe piętra budynku. W czasie trwania akcji PIT, po prawej stronie od wejścia również znajduje się sala obsługi podatników, gdzie można złożyć zeznanie podatkowe i zasięgnąć informacji. Korytarze są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta na 1 piętrze na sali obsługi jest przystosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Na terenie budynku znajdują się również oznaczenia poszczególnych części budynku i informacje, które ułatwią poruszanie się po nim i umożliwią odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.
  3. Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku brak jest usługi informacji głosowych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub drukiem powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Jest jedno stanowisko z zamontowaną pętlą indukcyjną.
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W związku z prowadzonymi pracami remontowymi występują utrudnienia z dojazdem do wyznaczonych miejsc.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego  na miejscu lub online. Każde stanowisko ma dostęp do tłumacza migowego PJM online. Spotkanie bezpośrednie z tłumaczem migowym jest mozliwe po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby - termin umówienia wizyty do 3 dni roboczych..
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.06.2020 Data publikacji: 17.06.2020 11:56 Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2021 14:51
Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli Osoba publikująca: Marek Czerkies Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
Rejestr zmian