«Powrót

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących

Obsługa osób niepełnosprawnych

Logo osób niesłyszących i mających problem w komunikowaniu się

Informacja dla osób niesłyszących i mających problem w komunikowaniu się.

 

               Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się  i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez :

 • wysyłanie korespondencji na adres:
  Urząd Skarbowy w Nowej Soli
  ul. Staszica 1
  67-100 Nowa Sól
 • korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail: us.nowasol@mf.gov.pl
 • przesyłanie faksów: nr faksu (68) 456-03-01
 • telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na nr telefonu: (68) 456-03-02 · korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (link otwiera nowe okno w innym serwisie) 

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organie administracji publicznej.

Urząd Skarbowy  nie dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej obsługi w języku migowym.

W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz,U.z 2011 r. Nr.209, poz.1243 ze zm. ).

Logo osób niepełnosprawnych ruchowo

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

 

Budynek Urzędu Skarbowego przystosowany jest do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się (wejście główne od strony ul. Staszica) poprzez:

 • ogólnodostępne wejście przez szerokie drzwi rozsuwane . Są one przystosowane  dla osób z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • pokój obsługi podatnika znajduje się na pierwszym piętrze budynku na Sali Obsługi Podatników. Do pokoju można dojechać specjalnie przystosowaną windą. Urząd Skarbowy posiada również specjalnie przygotowany podjazd, który ułatwi dostanie się do budynku urzędu osobom niepełnosprawnym ruchowo, w związku z tym nie ma żadnych barier architektonicznych w obsłudze osób niepełnosprawnych ruchowo.

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej budynków izby dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w zakładce: dostępność architektoniczna (link otwiera okno w tym samym serwisie).

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.09.2020 Data publikacji: 29.10.2014 12:00 Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2020 13:15
Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli Osoba publikująca: Marcin Bunikiewicz Osoba modyfikująca: Marek Czerkies
Rejestr zmian