Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

   

  Obsługa osób niepełnosprawnych


  Logo osób niesłyszących i mających problem w komunikowaniu się

  Informacja dla osób niesłyszących i mających problem w komunikowaniu się.

   

  Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez wysyłanie korespondencji na adres:

  ·          Urząd Skarbowy w Nowej Soli ul. Staszica 1 67-100 Nowa Sól

  ·          korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail: usnowasol@mf.gov.pl

  ·          przesyłanie faksów: nr faksu (68) 456-03-01

  ·          korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (link otwiera nowe okno w innym serwisie) 

  Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organie administracji publicznej.
  Urząd Skarbowy dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej obsługi w języku migowym. Aby skorzystać z pośrednictwa tego pracownika prosimy o powiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli (pisemnie, mailem lub faksem) trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy. W powiadomieniu należy podać:

  ·          imię i nazwisko osoby zainteresowanej,

  ·          propozycje terminu wizyty w Urzędzie Skarbowym,

  ·          krótkie określenie czego dotyczy sprawa,

  ·          kontakt zwrotny, gdzie ma być przesłana informacja, dotycząca spotkania.

  W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia.

   

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1824).

   

   

  Logo osób niepełnosprawnych ruchowo

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

   

   

  Budynek Urzędu Skarbowego przystosowany jest do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

  ·         

  Pokój obsługi podatnika znajduje się na pierwszym piętrze budynku na Sali Obsługi Podatników. Do pokoju można dojechać specjalnie przystosowaną windą. Urząd Skarbowy posiada również specjalnie przygotowany podjazd, który ułatwi dostanie się do budynku urzędu osobom niepełnosprawnym ruchowo, w związku z tym nie ma żadnych barier architektonicznych w obsłudze osób niepełnosprawnych ruchowo.

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.02.2019 Data publikacji: 29.10.2014 13:00 Data ostatniej modyfikacji: 04.02.2019 13:22
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli Osoba publikująca: Marcin Bunikiewicz Osoba modyfikująca: Marek Czerkies
  Rejestr zmian