«Powrót

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Świebodzinie

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Świebodzinie

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Skarbowego w Świebodzinie

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Jana III Sobieskiego oznaczone szyldem Urzędu Skarbowego. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników urzędu przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: +48 660 557 622. Pomieszczenie pracownika ochrony oraz pomieszczenia biurowe Referatu egzekucji znajdują się po prawej stronie od wejścia, a Sala Obsługi Podatników obsługująca kompleksowo wszystkich podatników znajduje się na wprost od wejścia do urzędu. Przejście do pozostałych pomieszczeń na parterze zabezpieczone jest przeszklonymi drzwiami wewnętrznymi, przez które może przejechać osoba na wózku w asyście pracownika urzędu.
  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części biurowej na parterze budynku. Toaleta przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  3. Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W urzędzie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Jest stanowisko z pętlą indukcyjną.
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Urząd Skarbowy w Świebodzinie nie posiada własnych miejsc parkingowych. Przed wejściem do budynku Zarząd Dróg Publicznych oznaczył 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego  na miejscu lub online. Każde stanowisko w urzędzie ma dostęp do tłumacza migowego PJM online. Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Świebodzinie poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:
  • wysyłanie korespondencji na adres: Urząd Skarbowy w Świebodzinie ul. Sobieskiego 6, 66-200 Świebodzin, korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail: us807@lu.mofnet.gov.pl
  • przesyłanie faksów: nr faksu (68) 456-06-01,
  • korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organie administracji publicznej. W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.06.2020 Data publikacji: 17.06.2020 11:11 Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2021 14:40
Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. Osoba publikująca: Marek Czerkies Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
Rejestr zmian