«Powrót

Polska działa zgodnie z zasadami Unii celnej UE

Polska działa zgodnie z zasadami Unii celnej UE

Polska działa zgodnie z zasadami Unii celnej UE

Z lewej flaga Polski z prawej niebieska. Koło z gwiazdami,jako symbolem Unii, na obydwu częściach.
  • Przez polskie przejścia graniczne wywożone z UE są wyłącznie towary nieobjęte sankcjami wywozowymi.
  • Transporty są dokładnie sprawdzane podczas kontroli granicznej.

Polska jako członek Unii Europejskiej (UE) jest częścią unii celnej.
Większość transportów realizowanych przez terytorium RP to tranzyt z innych krajów Unii Europejskiej m.in. do Rosji. Wywożone z UE są wyłącznie towary nieobjęte sankcjami wywozowymi.

Na polskiej granicy zewnętrznej odprawy są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniami i decyzjami Rady UE.

Każdy wywóz towarów poza europejski obszar celny podlega kontroli granicznej realizowanej przez polskie służby.