«Powrót

Zwalniamy czasowo z oznaczania znakami akcyzy płyny do e-papierosów i wyrobów nowatorskich

Zwalniamy czasowo z oznaczania znakami akcyzy płyny do e-papierosów i wyrobów nowatorskich

Zwalniamy czasowo z oznaczania znakami akcyzy płyny do e-papierosów i wyrobów nowatorskich

Baner a na nim kilka paragrafów
  • Minister Finansów 22 czerwca podpisał rozporządzenie zmieniające rozp. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.
  • Czasowe zwolnienie obejmie płyny do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie.

.„Podpisane przez mnie rozporządzenie stanowi reakcję na aktualną sytuację związaną ze stanem epidemii i jest odpowiedzią na sygnały rynku" – powiedział minister Tadeusz Kościński.

Wprowadzone zmiany

Do 31 grudnia 2020 r. płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich zwolniony będzie z oznaczania podatkowymi znakami akcyzy. Dotyczy wyrobów w stosunku do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstał po 30 czerwca 2020 r.

Do 30 kwietnia 2021 r. płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie zwolniony będzie z oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy . W tym przypadku chodzi o wyroby co do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstał do 31 grudnia 2020 r.