«Powrót

Bar mleczny "Agata" - informacja o wypłaconej kwocie dotacji za miesiąc sierpień 2020 r.

Bar mleczny "Agata" - informacja o wypłaconej kwocie dotacji za miesiąc sierpień 2020 r.

Bar mleczny "Agata" - informacja o wypłaconej kwocie dotacji za miesiąc sierpień 2020 r.

Informacja o wypłaconej dotacji za sierpień 2020 r.

Działając na podstawie § 8 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1575, ze zmianami), Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze informuje, że dnia 28 września 2020 roku dla przedsiębiorcy Zakładowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „STILON", prowadzącego bar mleczny „AGATA", została wypłacona dotacja przedmiotowa do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych za miesiąc sierpień 2020 roku w kwocie 2.273,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote).

Na oryginale podpisała:

Z upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

kierownik działu Barbara Antoszewska

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 06.10.2020 Data publikacji: 06.10.2020 12:32 Data ostatniej modyfikacji: 20.10.2020 11:36
Autor: Beata Margalska - Dział Podatku od Towarów i Usług oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej Osoba publikująca: Marek Czerkies Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
Rejestr zmian