Deklaracja dostępności strony internetowej Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

  Deklaracja dostępności strony internetowej Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

  Deklaracja dostępności strony internetowej Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dalej: ustawy).

  Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej:

  www.lubuskie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze

  Data publikacji strony internetowej: 1 marca 2017 r.

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 1 marca 2017 r.

  Stan dostępności cyfrowej

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronach są niedostępne
  2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy,
  4. z uwagi na czasowe ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.

  Przygotowanie deklaracji dostępności

  Data sporządzenia deklaracji: 29 marca 2023 r.

  Data ostatniego przeglądu deklaracji: 29 marca 2023 r.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez redaktorów serwisu.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Jeśli w tym serwisie są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś to do na adres e-mail: Komunikacja.ias.zielonagora@mf.gov.pl lub telefonicznie Natasza Wiśniewska +48 660 557 164.

  W zgłoszeniu podaj:

  1. swoje imię i nazwisko,
  2. swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  3. dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  4. opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

  Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

  Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

  Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

  Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę.

  Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań, związanych z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze znajdują się w zakładce Dostępność / Deklaracja dostępności architektonicznej Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze (link otwiera okno w tym samym serwisie)

  Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze umożliwia osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze zakładka Dostępność / Obsługa osób niepełnosprawnych niesłyszących i niedosłyszących (link otwiera okno w tym samym serwisie)

  Informacje dodatkowe

  Zapewniamy dostęp do tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Link do połączenia znajduje się w prawym górnym rogu strony internetowej. Usługa działa wprost z przeglądarek internetowych bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 16:00.

  Informacje publikowane w mediach społecznościowych Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze takich jak:

  jest dostępny cyfrowo i nie wymaga publikacji na stronie internetowej.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.03.2023 Data publikacji: 31.03.2023 17:38 Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2023 08:41
  Autor: Beata Dowanr-Zapolska, koordynator dostępności cyfrowej Osoba publikująca: Beata Downar-Zapolska Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian