Numery rachunków bankowych Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

  Numery rachunków bankowych Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

  Numery rachunków bankowych Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

  Rachunek wydatków: 13 1010 1704 0021 0522 3000 0000

  Rachunek dochodów: 60 1010 1704 0021 0522 3100 0000

  • wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
  • wpłaty z tytułu opłat i kosztów sądowych
  • wpłaty z tytułu kar i odszkodowań
  • wpłaty należnych odsetki

  Rachunek depozytowy: 49 1010 1704 0021 0513 9120 0000

  • wpłaty wadiów
  • wpłaty z tytułu należytego zabezpieczenia umowy

  Rachunek ZFŚS: 80 1010 1704 0021 0518 9110 0000

  • wpłaty z tytułu zwrotu pożyczek
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.02.2017 Data publikacji: 27.02.2017 10:45 Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2020 15:15
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Osoba publikująca: Monika Tyczyńska Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian