Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Fundusze pomocowe

  Informacja o zrealizowanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze projektach współfinansowanych ze środków z Funduszy Europejskich w ramach podziałania 1.3. oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

   

  I. Umowy o dofinansowaniu zawarte z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektów wramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020":

  1. Umowa o dofinansowanie z 9.02.2017 r. na realizację projektu nr POIS.01.03.01-00-151/16-00 – „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra umowa została zrealizowana.
  2. Umowa o dofinansowanie z 9.02.2017 r. na realizację projektu nr POIS.01.03.01-00-152/16-00 – „Głęboka  modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp." 07.12.2018 r. umowa została wypowiedziana przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.
  3. Umowa o dofinansowanie z 18.01.2019 r. na realizację projektu nr POIS.01.03.01-00-134/17-00 – „Głęboka  modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp." – umowa została zrealizowana.

  II. Opis realizacji projektów

  1. Projekt nr POIS.01.03.01-00-151/16-00 pn. „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra"

  1.1.  Zadanie Nr 1 projektu- Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej:

  W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych i formalno-prawnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Zielonej Górze przy ul. Batorego 18" zawarta została 06.12.2016 r. umowa nr UKS08DO.262.28.2016.1 z konsorcjum w składzie Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.z siedzibą w Łodzi ul. Kwidzińska 14, 91-334 Łódź oraz firmą „A&P" Pracownia Architektoniczna mgr inż. Jarosław Stawicki z siedzibą przy ul. Zacisze 4 lok. 9 w Łodzi, 90-228 Łódź. odbioru dokumentacji dokonano 14.12.2016 r.

  1.2.  Zadanie Nr 2 projektu – roboty budowlano instalacyjne:

  • wymiana stolarki okiennej: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Batorego 18 zawarta została 28.11.2017 r. umowa nr 0801-ILZ.023.279.2017 z firmą Skład Okien PL Szymon Mieczkowski z siedzibą w Mirkowie odbioru robót dokonano 15.12.2017 r.
  • docieplenie stropodachu budynku, stropodachu nad holem, stropodachu nad garażami, docieplenie ściany w gruncie, docieplenie ścian zewnętrznych: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w budynku przy ul. Batorego 18 zawarta została 25.07.2018 r. umowa nr 0801-ILZ.023.194.2018.1 z firmą RM Proinvest Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trasa Północna 10c/9, 65-119 Zielona Góra –  odbioru robót  dokonano 27.11.2019 r.
  • modernizacja kotłowni gazowej polegająca na wymianie źródła ciepła na kotły gazowe kondensacyjne oraz kompleksowa modernizacja instalacji c.o: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót instalacji c.o. w  budynku przy ul. Batorego 18 zawarta została 12.09.2018 r. umowa nr 0801-ILZ.023.212.2018.1 z Panem Benonem Minczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PIS Nowoczesne Techniki Grzewcze z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wojska Polskiego 9 –  odbioru dokonano 07.12.2018 r.
  • Modernizacja oświetlenia: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych zawarta została umowa 22.07.2020 r. nr 0801-ILZ.023.80.2020.1 z firmą Partner-Technika Grzewcza z siedzibą w Zielonej Górze ul. Wiejska 6A - odbioru dokonano 4.09.2020r.
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych zawarta została umowa 04.08.2020 r. nr 0801-ILZ.023.82.2020.1 z firmą RM Solar sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Zimna 3 odbioru dokonano 30.09.2020 r.

  1.3.  Zadanie Nr 3 projektu- Nadzór inwestorski

  • nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi - docieplenie stropodachu budynku, stropodachu nad holem i nad garażami, docieplenie ścian zewnętrznych oraz w gruncie: W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w budynku przy ul. Batorego 18 w Zielonej Górze 1.08.2018 r. zawarto umowę nr 0801-ILN.261.3.2018 z Firmą Projektowo-Consultingową „EKO-ENERGIA" z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 4a lokal 404, 65-119 Zielona Góra odbioru pełnionej usługi dokonano 27.11.2018 r.
  • nadzór inwestorski nad robotami instalacyjnymi modernizacja kotłowni gazowej oraz kompleksowa modernizacja instalacji c.o.: W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie modernizacji systemu grzewczego w budynku przy ul. Batorego 18 w Zielonej Górze 15.10.2018 r. zawarto umowę nr 0801-ILN.261.7.2018 z Firmą Projektowo-Consultingową „EKO-ENERGIA" z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 4a lokal 404, 65-119 Zielona Góra odbioru pełnionej usługi dokonano 7.12.2018 r.
  • nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie modernizacji oświetlenia wewnętrznego oraz montażu instalacji fotowoltaicznej: W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie modernizacji oświetlenia oraz montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul. Batorego 18 w Zielonej Górze 11.08.2020 r. zawarto umowę nr 0801-ILZ.023.84.2020.1 z firmą „SZAWEX" Usługi Inwestorskie Wojciech Szafranek z siedzibą przy ul. Zamenhofa 19/7 w Zielonej Górze -odbioru pełnionej usługi dokonano 4.09.2020 r oraz 30.09.2020r.

  1.4.  Zadanie Nr 4 projektu- Audyt ex-post

  W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie audytu energetycznego ex-post budynku przy ul. Batorego 18 w Zielonej Górze 20.11.2020 r. zawarto umowę nr 0801-ILZ-2.023.260.2020.1 z firmą ASIG Igor Kwiatkowski z siedzibą we Wrocławiu odbioru audytu ex-post dokonano 7.12.2020r.

  1.5.  Zadanie Nr 5 projektu -Działania informacyjno-promocyjne:

  W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie tablicy pamiątkowej, 7.12.2020 r. zawarto umowę nr 0801-ILZ-2.023.306.2020.1 z firmą 3R Agencja Reklamowa z siedzibą w Brzegu Dolnym odbioru dokonano 11.12.2020 r.

  2. Projekt nr POIS.01.03.01-00-134/17-00 pn. „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp.":

  2.1.  Zadanie Nr 1 projektu -Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej

  W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych i formalno-prawnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp."16.11.2016 r. zawarta została umowa nr UKS08DO.262.24.2016.1 z firmą PHU KLIMA-TERM Rafał Michalak z siedzibą przy ul. Witosa 22, 66-400 Gorzów Wlkp. odbioru dokumentacji dokonano 22.12.2016 r.

  2.2.   Zadanie Nr 2 projektu- Wykonanie dokumentacji ornitologicznej

  W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie ekspertyzy ornitologiczno/chiropterologicznej 30.08.2019 r. została zawarta umowa  nr 0801-ILZ.023.65.2019.1  z firmą OŚ Eko Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kożuchowskiej 8C - odbioru dokumentacji dokonano 5.09.2019 r.

  2.3 Zadanie Nr 3 projektu- roboty budowlano -instalacyjne

  • Wymiana stolarki okiennej: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 zawarta została 23.10.2019 r. umowa nr 0801-ILZ.023.84.2019.1 z firmą Adamem Grafem prowadzącym działalność gospodarczą pn. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ADAM GRAF z siedzibą w Poznaniu odbioru robót dokonano 18.12.2019 r.
  • Docieplenie budynku, w tym ściany wewnętrznej, stropodachu, stropu nad piwnicą oraz ściany zewnętrznej: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w zakresie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp., zawarta została 8.09.2020 r. umowa nr 0801-ILZ.023.90.2020.1 z firmą Usługi Ogólnobudowlane PAK-BUD Zbigniew Pakuła z siedzibą w Gorzowie Wlkp.odbioru robót dokonano 18.12.2020 r.
  • Modernizacja instalacji c.o. oraz kotłowni: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót w zakresie remontu pomieszczenia kotłowni oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, zawarta została 15.09.2020 r. umowa nr 0801-ILZ-2.023.117.2020.1 z firmą Instalhouse sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.odbioru robót dokonano 18.12.2020r.
  • Modernizacja oświetlenia: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót w zakresie modernizacji oświetlenia., zawarta została 1.09.2020 r. umowa nr 0801-ILZ.023.89.2020.1 z firmą EFL Polaris sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie odbioru robót dokonano 20.10.2020 r.

  2.4   Zadanie Nr 4 projektu– Nadzór inwestorski

  • nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy wymianie stolarki zewnętrznej W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymipn. „Wykonanie wymiany zewnętrznej stolarki w budynku niskim Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 w Gorzowie Wielkopolskim" 28.10.2019 r. podpisano umowę nr 0801-ILZ.023.112.2019.1. z Firmą Projektowo-Consultingową „EKO-ENERGIA" z siedzibą przy ul. Sulechowska 4A lok. 404, 65-119 Zielona Góraodbioru świadczonej usługi nadzoru dokonano 18.12.2019 r.
  • nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie modernizacji instalacji oświetlenia i montażu instalacji fotowoltaicznej W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie modernizacji instalacji oświetlenia ogólnego oraz dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku niskim Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 w Gorzowie Wielkopolskim" 10.09.2020r. podpisano umowę nr 0801-ILZ-2.023.246.2020.1. z Firmą Projektowo-Consultingową „EKO-ENERGIA" z siedzibą przy ul. Sulechowska 4A lok. 404, 65-119 Zielona Góraodbioru świadczonej usługi nadzoru dokonano 24.11.2020 r.
  • nadzór inwestorski nad robotami docieplenia budynku i remontu kotłowni oraz wykonania instalacji centralnego ogrzewania W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie docieplenia budynku wraz z remontem pomieszczenia kotłowni oraz wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Skarbowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 w Gorzowie Wielkopolskim" 15.09.2020 r. podpisano umowę nr 0801-ILZ-2.023.247.2020.1. z Firmą Projektowo-Consultingową „EKO-ENERGIA" z siedzibą przy ul. Sulechowska 4A lok. 404, 65-119 Zielona Góraodbioru świadczonej usługi nadzorudokonano 18.12.2020 r.

  2.5   Zadanie Nr 5 projektu– Nadzór autorski

  Umowa z 16.11.2016 r., nr UKS08DO.262.24.2016.1 zawarta z firmą PHU KLIMA-TERM Rafał Michalak z siedzibą przy ul. Witosa 22, 66-400 Gorzów Wlkp. na wykonanie dokumentacji projektowo technicznej obejmowała również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65, 66-400 Gorzów Wlkp." odbioru świadczonej usługi dokonano 18.12.2020 r.

  2.6.   Zadanie Nr 6 projektu -Audyt Ex-post

  W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie audytu energetycznego ex-post budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego w Gorzowie Wlkp. 8.12.2020 r. zawarto umowę nr 0801-ILZ-2.023.318.2020.1 z firmą ASIG Igor Kwiatkowski z siedzibą we Wrocławiu odbioru dokonano 21.12.2020 r.

  2.7.Zadanie Nr 7 projektu - Działania informacyjno-promocyjne

  • W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie tablicy informacyjnej promującej projekt 22.10.2019 r. podpisano umowę nr 0801-ILZ.023.111.2019.1 z firmą Gabidruk Bogdan Waśniowski z siedzibą przy ul. Garlicka 100, 32-087 Garlica Murowana na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i zamontowanie tablicy informacyjnej dlaprojektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nr POIS.01.03.01-00-0134/17"- planowany termin zamontowania tablicy –odbioru tablicy dokonano 22.11.2019 r.
  • W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie tablicy pamiątkowej, 7.12.2020 r. zawarto umowę nr 0801-ILZ-2.023.317.2020.1 z firmą 3R Agencja Reklamowa z siedzibą w Brzegu Dolnym na wykonanie tablicy pamiątkowej odbioru tablicy dokonano 10.12.2020 r.

  III. Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci (link otwiera okno w innym serwisie).

  Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl (link otwiera okno w innym serwise)

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 28.02.2017 13:32 Data ostatniej modyfikacji: 27.08.2021 15:15
  Autor: Monika Tyczyńska Osoba publikująca: Monika Tyczyńska Osoba modyfikująca: Natasza Wiśniewska
  Rejestr zmian