Załatw sprawę przez internet

  Załatw sprawę przez internet

  Załatw sprawę przez internet

  Portal Podatkowy

  Portal Podatkowy to nowy intuicyjny, funkcjonalny i łatwy w obsłudze system teleinformatyczny, wspierający podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Został on zaprojektowany i dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników. Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) i składa się z dwóch elementów – części ogólnodostępnej i po zalogowaniu (konto podatnika).
  Link do Portalu Podatkowego (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

   

  e-Deklaracje

  e-Deklaracje stanowią część systemu e-Podatki realizowanego w ramach Projektu e-Deklaracje2, dostępnego poprzez stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym), które umożliwiają składanie deklaracji  za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Link do e-Deklaracji (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

   

  Twój e-PIT

  Napis Twój e-PIT a w tle klawiatura
  Twój e-PIT to przygotowane przez system Twoje roczne rozliczenie PIT-37 oraz PIT-38. Znajdziesz w nim informacje od pracodawcy oraz dane z ubiegłorocznych zeznań.
  Link do usługi Twój e-PIT (link otwiera nową stronę w serwisie zewnętrznym)

   

  Sprawdź status podmiotu w VAT

  Usługa jest dostępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.
  Podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT. Pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony

  Sprawdź status podmiotu w VAT (link otwiera nową strone w serwisie zewnętrznym)

   

  Sprawdź status NIP

  Usługa umożliwiająca sprawdzenie statusu NIP- czy numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest poprawny, unieważniony, uchylony, czy też nie istnieje.
  Sprawdź status w NIP (link otwiera nową stronę w serwisie zewnętrznym)

   

  Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

  Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

  Jednolity Plik Kontrolny (link otwiera nowe okno w serwiesie zewnętrznym)

   

  Kaucja gwarancyjna

  Aplikacja umożliwia potencjalnemu nabywcy wyszukanie informacji o podmiotach, które złożyły kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości:

  • według numeru NIP oraz daty zawarcia transakcji,
  • dopuszcza się zapytanie bez NIP, w takiej sytuacji konieczne jest wskazanie daty,
  • data w formularzu może być datą teraźniejszą lub z przeszłości (nie wcześniejszą jednak niż 1 października 2013 r.).

  W przypadku wybrania więcej niż jednego kryterium wyszukiwania (numer NIP i data), wyszukane zostaną pozycje wykazu spełniające łącznie zadane kryteria.

  Wyniki wyszukiwania: prezentowane są w postaci listy uporządkowanej według rodzaju podmiotu (osoba fizyczna, organizacja), a następnie według numeru NIP,
  zawierają:

  • dane podmiotu wraz z kwotą kaucji na wskazany w formularzu
  • wyszukiwania dzień

  albo

  • informację, że podmiot o wskazanym NIP nie istnieje w wykazie (także, gdy na wskazany dzień nie istnieje kwota kaucji identyfikowana przez podany NIP).

  Link do formularza (link otwiera nową stronę w serwisie zewnętrznym)
   

  Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu

  Link do Platformy Usług Elektronicznych (link otwiera nową stronę w serwisie zewnętrznym)

   

  e-BOOKING


  Ideą wprowadzenia projektu eBookingu jest ożywienie kontaktów turystycznych i biznesowych pomiędzy mieszkańcami Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rosji, Białorusi i Ukrainy poprzez usuwanie barier oraz stworzenie maksymalnych ułatwień dla osób, przekraczających granicę w celach turystycznych. Projekt ten jest jednocześnie nowoczesnym narzędziem, ułatwiającym sprawowanie efektywnej i skutecznej kontroli autobusów i busów przewożących grupy zorganizowane. Celem systemu jest maksymalne skrócenie pobytu autobusów na przejściu granicznym przy jednoczesnym utrzymaniu skutecznej kontroli celnej.
  Link do portalu e-BOOKING (link otwiera nową stronę w serwisie zewnętrznym)

   

  e-Booking TRUCK

  Usługa e-Booking TRUCKUsługa e-Booking TRUCK umożliwia klientom Służby Celnej wykonującym międzynarodowy transport drogowy dokonywanie rezerwacji terminu granicznej obsługi wywozowej. Z racji wdrożenia wersji pilotażowej tej usługi, jej zakres ogranicza się do dwóch oddziałów celnych – w Grzechotkach (granica polsko-rosyjska) i Koroszczynie (granica polsko-białoruska).

  Usługa jest świadczona w procesach obsługiwanych przez systemy ZSOG CAIFS II, ECIP/SEAP, PDR, SZPROT.

  Cele usługi e-Booking TRUCK:

  • skrócenie czasu przeznaczanego na dojazd i odprawę graniczną,
  • umożliwienie kierowcom, przewoźnikom i przedsiębiorstwom lepszego planowania przewozów dzięki ustaleniu daty i godziny obsługi granicznej,
  • skrócenie kolejek samochodów ciężarowych oczekujących na wyjazd z Polski.

  Więcej informacji na Platformie Usług Elektronicznych (link otwiera nową stronę w serwisie zewnętrznym)

   

  e- Usługi UE

  Link do strony e-Usługi UE (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

   

  e-Import

  Usługa e-Import jest usługą realizowaną  za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).

  Składają się na nią procesy świadczone przez:

  • system AIS/ICS (uruchomiony w dniu 16 sierpnia 2016 r.), który realizuje ją we współpracy z systemami: ECIP/SEAP PL, PDR PL/UE, PKI, MCA, AES/Walidator, ZISAR, Help Desk
  • system AIS/IMPORT (którego uruchomienie jest planowane w późniejszym terminie)

  Więcej informacji na Portalu Usług Elektronicznych (link otwiera nową stronę w serwisie zewnętrznym).

   

  e-Eksport

  Usługa e-Eksport jest usługą publiczną realizowaną  za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Usługa jest świadczona przez System AES, współpracujący z innymi systemami:  ECIP/SEAP PL,SZPROT, ISZTAR 4, PDR PL/UE, ZISAR, EMCS2 PL, PKI, MCA.

  Z dniem 1 czerwca 2016r. rozpoczęła się II faza działań pilotażowych Systemu AES. W II fazie pilota zgłoszenia wywozowe do konkretnego oddziału mogą przekazywać wszystkie zainteresowane firmy, niemniej wedle zasad i limitów określonych przez Kierownika Oddziału Celnego (UWU).

  Usługa e-Eksport umożliwia elektroniczną obsługę operacji wywozowych. Przesyłanie zgłoszeń/deklaracji  oraz wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi urzędami celnymi na terenie Unii Europejskiej odbywa się drogą elektroniczną.
  Więcej informacj na Platformie Usług Elektronicznych (link  otwiera nową stronę w serwisie zewnętrznym).

   

  e-INTRASTAT


  Usługa e-INTRASTAT umożliwia Klientom realizację obowiązku statystycznego wynikającego z dokonywania dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych o łącznej wartości przekraczającej w danym kierunku obrotu określone przepisami prawa progi obrotów.

  Usługa jest świadczona w procesach obsługiwanych przez systemy ECIP/SEAP PL, AIS/INTRASTAT, PDR PL/UE oraz PKI.

  Cele usługi e-INTRASTAT:

  • usprawnienie procesu realizowania przez Klientów Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdawczości statystycznej związanej z dokonywaniem dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych,
  • podniesienie jakości danych poprzez sprawne i efektywne powiadamianie o nieprawidłowościach wykrywanych w zgłoszeniach INTRASTAT na różnych etapach ich przetwarzania, w tym już na etapie kontroli automatycznej, poprzez wysyłanie komunikatów zwrotnych zawierających wykaz i opis błędów,
  • wydajne pozyskiwanie przez Krajową Administrację Skarbową wysokiej jakości danych statycznych o obrotach wewnątrzwspólnotowych w celu przekazywania tych danych do Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb krajowego systemu statystyki publicznej, a także, za pośrednictwem GUS, do Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej - EUROSTAT.

  Wiecej informacji na Portalu Usług Elektronicznych (link otwiera nową stronę w serwisie zewnętrznym)

   

  e-Tranzyt

  Usługa e-Tranzyt umożliwia przedsiębiorcom składanie elektronicznych zgłoszeń do procedury wspólnotowego/wspólnego tranzytu i tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR oraz obsługę operacji tranzytowych. Dane o operacji tranzytowej są wymieniane w czasie rzeczywistym przy użyciu komunikatów przesyłanych pomiędzy urzędami celnymi oraz pomiędzy urzędami celnymi i przedsiębiorcami. System NCTS2 jest krajową częścią systemu NCTS, który został wdrożony w państwach Unii Europejskiej i w państwach – stronach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. Stosowanie systemu jest obowiązkowe w przypadku przemieszczania towarów o statusie nieunijnym oraz dla wszystkich towarów w ramach karnetu TIR.

  Wiecej informacj na Portalu Usług Elektronicznych (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

   

  e-ZEFIR

  Usługa „e-ZEFIR" umożliwia składanie elektronicznych deklaracji i dokumentów z zakresu podatku akcyzowego, podatku od gier i innych danin. Usługa e-ZEFIR dostępna poprzez Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej i umożliwi obsługę:

  • deklaracji akcyzowych - AKC-4/4ZO, AKC-U, AKC-WW, AKC-WG, AKC-PA, AKC-P, AKC-EN, INF-A/B/C/D/F/I/J,K,
  • zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym,
  • deklaracji od gier - POG-4, POG-5, POG-P, GHD-1,
  • deklaracji od wydobycia niektórych kopalin: P-KOP,
  • informacji w sprawie opłaty paliwowej.

  Usługa jest świadczona w procesach obsługiwanych przez systemy ECIP/SEAP PL, SZPROT, ZEFIR2, ISZTAR4, MCA, PDR PL/UE oraz PKI.
  Więcej informacji na Portalu Usług Elektronicznych (link otwiera nową stronę w innym serwisie)

   

  e-Wnioski

  Usługa e-Wnioski pozwala na realizowanie postępowania administracyjnego, podatkowego oraz postępowania w sprawach celnych w formie elektronicznej, z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Ordynacja podatkowa.

  Wdrożenie całościowe tej usługi zostało rozłożone w czasie i podzielone na kilka etapów, zawierających łącznie kilkadziesiąt wniosków.

  Obecnie na PUESC zostały wystawione dla Klientów następujące formularze wniosków o:

  • udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego;
  • udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych;
  • udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnej/wspólnotowej procedury tranzytu;
  • udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na zwolnienie z gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnej/wspólnotowej procedury tranzytu;
  • udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub zamykaniu procedury tranzytu oraz TIR/ CIM;
  • udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR;
  • udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym (T2L);
  • udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej.

  Więcej informacji na Platformie Usług Elektronicznych (link otwiera nową stronę w serwisie zewnętrznym)

   

  TAX Free

  W Systemie „Zwrot VAT dla Podróżnych" przetwarzane są imienne dokumenty (tzw. TAX FREE) towarzyszące towarom wywożonym poza obszar celny Unii Europejskiej. Podróżny uzyskując potwierdzenie na granicy przez organy celne wywozu towarów zgodnie z dokumentem TAX FREE , nabywa prawo do zwrotu podatku VAT.
  Link do serwisu TAX FREE (link otwiera nową stronę w serwisie zewnętrznym)

   

  System Informacje-Banderole Akcyzowe

  Link do Systemu Informacji o Banderolach Akcyzowych (link otwiera nową stronę w serwisie zewnętrznym).

   

  Czas oczekiwania na granicy

  Link do strony internetowej na której prezentowany jest czas oczekiwania pojazdów na wjazd i wyjazd z Polski (link otwiera nową stronę w serwisie zewnętrznym)

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 14:30 Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2020 15:12
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Osoba publikująca: Izabela Dobija-Larweczka Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian