Wezwanie do odbioru niepodjętego depozytu

  Wezwanie do odbioru niepodjętego depozytu

  Wezwanie do odbioru niepodjętego depozytu

  BGD Sp. z o.o.
  ul. Elektoralna 13/103
  00-137 Warszawa


  Wezwanie do odbioru niepodjętego depozytu


  Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu II Wydział Karny z dnia 07.10.2016 r. , 11.10.2017 r. 01.02.2018 r. sygn. akt II K 211/16, 244/2017 oraz wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13.12.2017 r. sygn. akt. IV Kz 364/17 Naczelnik Lubuskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim wzywa Państwa do odbioru dowodów rzeczowych w postaci automatów do gier: CASH REELS nr MC 0011, NOVO PUB nr MG 101, SUPER CLUB DOU nr 10480, MAGIC GAMES 4 YOU nr 361692-233616, LION nr NL 3000, po wskazaniu ustawowych przesłanek, o jakich mowa w art. 15j ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).

  Podstawa prawna:

  art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. nr 208, poz. 1537) wobec braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu przechowujący depozyt Naczelnik Lubuskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim dokonuje wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy licząc od dnia 9 listopada 2022 roku oraz zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Na oryginale podpis:

  Z upoważnienia Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.  Zastępca Naczelnika Małgorzata Maciejewska

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.11.2022 Data publikacji: 09.11.2022 14:42 Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2022 14:48
  Autor: kontroler skarbowy Alicja Dudzińska Osoba publikująca: Beata Downar-Zapolska Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian