«Powrót

Majątek - stan na 31.12.2018 r.

Majątek - stan na 31.12.2018 r.

Majątek - stan na 31.12.2018 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Izba Administracji Skarbowej  w Zielonej Górze jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

Majątek Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze na dzień 31.12.2018 roku

  • Środki trwałe 172 810 188,30  zł
  • Pozostałe środki trwałe 24 828 608,49 zł
  • Prawa na dobrach niematerialnych 14 323 064,96 zł
  • Składniki majątku na ewidencji pozabilansowej 575 758,00 zł
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.02.2019 Data publikacji: 08.02.2019 11:02 Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2019 14:27
Autor: Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Osoba publikująca: Aleksandra Kusiak Osoba modyfikująca: Aleksandra Kusiak
Rejestr zmian