«Powrót

Zestawienie spraw załatwionych przez Komórki Organizacyjne Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w 2019 roku

Zestawienie spraw załatwionych przez Komórki Organizacyjne Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w 2019 roku

Zestawienie spraw załatwionych przez Komórki Organizacyjne Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w 2019 roku

Wydział Spraw Wierzycielskich, Egzekucji Administracyjnej i Rachunkowości Podatkowej  (IEWER)

Odwołania, zażalenia, wnioski, decyzje, postanowienia w I instancji, skargi do WSA, inne:

 • Wpływ spraw w okresie: 955
 • Ilość spraw załatwionych: 992
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu:108

W tym:

Referat Egzekucji Administracyjnej  (IEE):

1.1. Odwołania i zażalenia:

 • Wpływ spraw w okresie: 195
 • Ilość spraw załatwionych: 212
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu:64

1.2. Wnioski rozpatrywane w trybach nadzwyczajnych:

 • Wpływ spraw w okresie: 1
 • Ilość spraw załatwionych: 1
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 0

1.3. Wnioski/decyzje/postanowienia w 1 instancji:

 • Wpływ spraw w okresie: 76
 • Ilość spraw załatwionych: 76
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 0

1.4. Skargi do WSA:

 • Wpływ spraw w okresie: 49
 • Ilość spraw załatwionych: 57
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 0

1.5 Inne:

 • Wpływ spraw w okresie: 229
 • Ilość spraw załatwionych: 232
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 10

OGÓŁEM:

 • Wpływ spraw w okresie: 550
 • Ilość spraw załatwionych: 578
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 74

Referat Spraw Wierzycielskich  (IEW):

2.1. Odwołania i zażalenia:

 • Wpływ spraw w okresie: 125
 • Ilość spraw załatwionych: 126
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 30

       2.2. Wnioski rozpatrywane w trybach nadzwyczajnych:

 • Wpływ spraw w okresie: 0
 • Ilość spraw załatwionych: 0
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 0

                     2.3. Wnioski/decyzje/postanowienia w 1 instancji:

 • Wpływ spraw w okresie: 11
 • Ilość spraw załatwionych: 11
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 0

      2.4. Skargi do WSA:

 • Wpływ spraw w okresie: 53
 • Ilość spraw załatwionych: 58
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 0

2.5 Inne:

 • Wpływ spraw w okresie: 115
 • Ilość spraw załatwionych: 118
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 2

OGÓŁEM:

 • Wpływ spraw w okresie: 304
 • Ilość spraw załatwionych: 313
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 32

Referat Rachunkowości Podatkowej (IER):

3.1. Odwołania i zażalenia:

 • Wpływ spraw w okresie: 17
 • Ilość spraw załatwionych: 17
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 2

       3.2. Wnioski rozpatrywane w trybach nadzwyczajnych:

 • Wpływ spraw w okresie: 5
 • Ilość spraw załatwionych: 5
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 0

      3.3. Wnioski/decyzje/postanowienia w 1 instancji:

 • Wpływ spraw w okresie: 0
 • Ilość spraw załatwionych: 0
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 0

      3.4. Skargi do WSA:

 • Wpływ spraw w okresie: 6
 • Ilość spraw załatwionych: 6
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 0

3.5 Inne:

 • Wpływ spraw w okresie: 73
 • Ilość spraw załatwionych: 73
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 0

OGÓŁEM:

 • Wpływ spraw w okresie: 101
 • Ilość spraw załatwionych: 101
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 2

Referat Kontroli Wewnętrznej (IWW)


Do IWW w 2019 r. ogółem wpłynęło 165 spraw, załatwiono 182 sprawy, do załatwienia na koniec roku pozostało 8 spraw, z tego: wpłynęło 17 skargi i wniosków, załatwiono w okresie 17 spraw, pozostała do załatwienia na koniec roku 1 skarga; wpłynęło 148 innych spraw, załatwiono w okresie 165 spraw, pozostało do załatwienia na koniec roku 7 spraw.

Wydział Zarządzania Ryzykiem, Kontroli Podatkowej i Kontroli Celno-Skarbowej oraz Współpracy Międzynarodowej (ICKRM) w 2019 roku

1.1. Skargi i wnioski:

 • Wpływ spraw w okresie: 0
 • Ilość spraw załatwionych: 0
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 0

1.2. Ponaglenia i zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie:

 • Wpływ spraw w okresie: 2
 • Ilość spraw załatwionych: 2
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 0

1.3. Skargi do WSA:

 • Wpływ spraw w okresie: 18
 • Ilość spraw załatwionych: 18
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 0

1.4. Zażalenia: 

 • Wpływ spraw w okresie: 19
 • Ilość spraw załatwionych: 22
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 0

1.5. Inne(odwołania):

 • Wpływ spraw w okresie: 16
 • Ilość spraw załatwionych: 16
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 0

OGÓŁEM:

 • Wpływ spraw w okresie: 55
 • Ilość spraw załatwionych: 58
 • Sprawy do załatwienia na koniec okresu: 0
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.05.2020 Data publikacji: 24.02.2020 12:12 Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2020 12:58
Autor: Opracowanie IWK Osoba publikująca: Marek Czerkies Osoba modyfikująca: Marek Czerkies
Rejestr zmian