Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

  ·                     rejestr identyfikacji podatników– sposób prowadzenia oraz zasady udostępniania danych w nim zawartych wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 63 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.),

  ·                     rejestr zaświadczeń– sposób prowadzenia oraz zasady udostępniania danych w nim zawartych wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 2355) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.),

  ·                     składnica akt-  sposób prowadzenia oraz zasady udostępniania dokumentacji wynikają z zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej (załącznik nr 1 – instrukcja kancelaryjna izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów ceno-skarbowych) Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. poz.43

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.02.2019 Data publikacji: 04.11.2014 09:10 Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2020 14:45
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim Osoba publikująca: Grzegorz Hrakało-Horawski Osoba modyfikująca: Beata Downar-Zapolska
  Rejestr zmian